تبلیغات
آلاء - سؤالات انقلاب اسلامی (دی ماه 94)

آلاء
 

سؤالات انقلاب اسلامی (دی ماه 94)

1)
به چه دلیل امام خمینی(ره) از آغاز فعالیت های سیاسی خود به دنبال ایجاد حزب و تشکیلات سیاسی رسمی نبود؟

الف) حفظ اتحاد و انسجام              ب) پرهیز از مشی مسلحانه                 ج) مذهبی کردن مبارزه             د) مردمی کردن مبارزه


2)جریان التقاطی که اسلام را با کمونیسم پیوند زده بود:
الف) هیئت های مؤتلفه              ب) سازمان مجاهدین خلق                ج) نهضت آزادی                      د) حزب توده


3)از رتبه 77 تا قبل از انقلاب ، به رتبه هفتم دنیا ارتقا یافته ایم:
الف) سطح امید به زندگی                  ب) تولید دارو                    ج) سدسازی                            د) جاده سازی
جواب درست
طبقه بندی: انقلاب اسلامی ایران، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 دی 1394 توسط م مؤذن