تبلیغات
آلاء - انسان شناسی در اسلام(دی ماه94)

آلاء
 
انسان شناسی در اسلام(دی ماه94)1)تنوع انسان شناسی در مشرق زمین معلول ....... است.(ص 6)

الف)واقع نگری           ب)جهان شناسی
ج)تاملات فلسفی       
د)تنوع ادیان


2)این باور عده ای را به این توهم انداخته که منکر وجود اختیار در آدمی شوند:(ص 116)

الف)بدفهمیدن قضا و قدر       ب)پوچ گرایی
ج)علت ناگرایی                   د)سکولاریسم

3)در میان تعالیم دین اسلام ،جبر گرایان بیش از همه به این مطلب استناد کرده اند:(ص 126)

الف)شرور بودن ذات انسان      ب)وجود طبیعت مشترک
ج)عمومیت اراده ی الهی         د)نیک سرشتی بشر


طبقه بندی: انسان شناسی در اسلام، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1393 توسط م مؤذن