تبلیغات
آلاء - تاریخ تحلیلی صدر اسلام (بهمن93)

آلاء
 

{تاریخ تحلیلی صدر اسلام (بهمن93)}


1)وقوع آن درسال ششم هجری به "فتح المبین"تعبیر شده است:

الف)صلح حدیبیه         ب)فتح مکه           ج)حج برائت         د)داستان مبا هله


2)مهم ترین علت و سبب موفقیت وگسترش اسلام،کدام است؟

الف)قرآن و اخلاق پیامبر(ص)       ب)حکمت         ج)مجادله احسن        د)موعظه حسنه 


3)بازیگران اجتماع "سقیفه" برای رسیدن به اهداف خود از چه نظریه ای بهره بردند؟

الف)قران بسندگی   ب)معصوم بودن پیامبر (ص)      ج)عدالت صحابه       د)اعلم بودن ابوبکر
طبقه بندی: تاریخ تحلیلی صدر اسلام، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 3 بهمن 1393 توسط م مؤذن