تبلیغات
آلاء - دانش خانواده وجمعیت (بهمن93)

آلاء
 
منبع:دانش خانواده و جمعیت جمعی از نویسندگان
حذفیات:فصل های 2و6


<<سه سؤال دانش خانواده وجمعیت>>
1)این معیار همسر گزینی بیشتر در خصوص ایمان است:
الف)خوش آخلاقی             ب)تقوا          ج)سلامت          د)همتایی وهمانندی

2)آغاز ان دیوانگی وپایان آن پشیمانیست:
الف)خشم            ب)احساس ترس                 ج)منفی نگری                    د)رفاه زدگی

3)روان شناسان بسیاری از رفتار های منفی را ناشی از آن می دانند:
الف)مشکلات جسمانی         ب)عدم توجه به اصل تدریج در تربیت      ج)کمبود شخصیت        د)تفاوت های فردی

طبقه بندی: دانش خانواده وجمعیت، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1393 توسط م مؤذن