تبلیغات
آلاء - پایان نامه

آلاء
 

موذن نژاد، رحمن

شماره پایان نامه:

س-96

پدیدآور:

موذن نژاد، رحمن

عنوان:

اسلام، سیاست و حکومت درمراکش

استاد(ان) راهنما:

داود باوند

استاد(ان) مشاور:

علی اکبر، عبدالعلی بیگدلی

دانشنامه:

کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:

‎۱۳۶۹

دانشگاه:

امام صادق (ع)

دانشکده:

معارف اسلامی و علوم سیاسی

چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی اسلاک، سیاست و حکومت در مراکش است. روش تحقیق در این رساله توصیفی بوده و مطالب آن در سه بخش تنظیم گردیده است. بخش اول، به تاریخچه مراکش و چگونگی ورود اسلام به آن و نیز دوران دخالت اروپائیان در مراکش و ... می پردازد. در بخش دوم ساختار سیاسی و نظام حکومتی مراکش با توجه به چگونگی تشکیل حکومت، قانون اساسی و قوای سیاسی حاکم برآن و نیز اقتصاد و نیروهای نظامی آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم به روابط خارجی مراکش پرداخته می شود که در آن روابط با فرانسه، جامعه اقتصادی اروپا، آمریکا، شوروی ، الجزایر، فلسطین، لبنان ، زئیر و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مراکش در دوران اوجگیری حرکتهای استعماری هیچگاه تحت استعمار قرار نگرفت ولی از سال ‎۱۹۱۲ تا ‎۱۹۵۶ میلادی نظام تحت المایگی فرانسه در این کشورها حاکم شد. درسال ‎۱۹۶۱ ملک حسن دوم به قدرت رسید که به طور قابل توجهی متمایل ب غرب بود. بین سالهای ‎۱۹۶۳ تا ‎۱۹۶۵ مراکش دموکراسی را تجربه کرد ولی شورشهای متفاوت باعث شد تا ملک حسن به این دوران خاتمه دهد. پس از استقلال، سیاستهای اقتصادی مراکش در جهت تمرکزگرائی بوده است ولی در سالهای اخیر به سوی اقتصاد بازار آزاد گام برداشته است. مراکش در روابط خارجی، خود را متعهد به غرب می ذداند و دراین راستا دولتهایب آمریکا و فرانسه نیز عمده ترین تامین کنندگان تجهیزات نظامی این کشور در منازعه اش با جبهه پولیساریو می باشند. ملک حسن در رابطه با فلسطین معتقد به مذاکره با اسرائیل می باشدو به نظر او با عدم پایبندی سران عرب یه این نظریه فرصتهای طلایی از دست رفته است.

 

واژگان کلیدی:

مراکش، سیاست وحکومت، روابط خارجی، اسلام، مسلمانان

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 آذر 1392 توسط م مؤذن