تبلیغات
آلاء - تفسیر موضوعی نهج البلاغه(بهمن93)

آلاء
 
منبع:فصل های اول تا چهارم کتاب دلشاد تهرانی وشرح حکمت 150وحکمت های 1-57-66-71-74-81-87-91-97بر اساس شرح مکارم شیرازی و ترجمه ی خطبه
همام


سه سؤال امتحان:

1)خداوند حرمت آن را از دیگر حرمت ها برتر نهاده است:
الف)پیشوای حقوق مدار    ب)ایمان به خدا      ج)مسلمان*       د)حفظ زبان


2)از نظر امام علی (ع)غایت سیاست در چیست؟
الف)اصلاح سیاسی     ب)مساوات وبرابری     ج)دفع ستم     
د)رشد انسان*


3)در روایات اسلامی حاجت خواستن از این افراد نهی شده است:
الف)نادانان       ب)افراد بخیل    ج)فاسقان و منافقان     
د)تازه به دوران رسیده ها*طبقه بندی: تفسیر موضوعی نهج البلاغه، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1393 توسط م مؤذن