تبلیغات
آلاء - تفسیرموضوعی قرآن کریم

آلاء
 

*مباحث حذف شده کتاب در امتحان پایان ترم تیر ماه 1393:

*بخش های دوم -سوم-هفتم تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده)تالیف استاد قرائتی

*سه سؤال از سؤالات پایان ترم:
1:عدم تدبر در قرآن باعث آن می شود:ص 22
الف)کتمان حق   ب)کفر ولجاجت    ج)قفل شدن دل    د)پوچی وافسردگی

2:در روایات آمده است که با اینگونه  افراد با سوره قدر احتجاج کنید:ص136

الف)منکران امامت  ب)ترک کنندگان نماز   ج)جبری مسلکان  د)اهل کتاب

3:یکی از عوامل گشایش وتوسعه رزق است:ص 186

الف)وفای به عهد   ب)حمایت از مظلوم  ج)بصیرت    د)تقوا


طبقه بندی: تفسیرموضوعی قرآن کریم، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 23 خرداد 1393 توسط م مؤذن