تبلیغات
آلاء - دانش خانواده وجمعیت

آلاء
 


مباحثی که برای امتحان پایان ترم باید خوانده شود:

1-کتاب روانشناسی ازدواج وشکوه همسری از صفحه 90  تا آخر کتاب .

2-کتاب اخلاق خانواده فقط بخش های دوم وهفتم منهای مطالب داخل کادر .


چهار سوال امتحان
1)
دولت سوئد معتقد است در ضورت جداسازی دختران و پسران،دانش آموزان بهره ی علمی بالاتری خواهند برد این نکته
به کدام پیامد ازادی جنسی اشاره دارد؟


الف)نگرش کالایی    ب)توجه افراطی به مسائل جنسی    ج)کاهش تمایل به ازدواج    د)بلوغ زود رس
جواب:ب2)هم نشینی با همسر ثوابی بیش از ثواب اعتکاف در مسجد النبی(ص)دارد. این عبارت به کدام عامل استحکام خانواده اشاره دارد؟
الف)مقدس بودن پیوند زناشویی   ب)مثبت اندیشی    ج)جمع گرایی در خانواده   د)گذشت از خطای  همسر
جواب:الف


3)همانند کسی است که در خط مقدم جبهه از ارزش های اسلامی دفاع می کند:

الف)همسر فهیم   ب)مادر باردار   ج)کثیر الاولاد    د)شکر گزار
جواب :ب
4)در بیان پیامبر(ص)،زن یا مردی که هممسرش را ازاردهد وبه او ظلم کند ،این گونه خوانده شده است :

الف)ملعون وبد کار      ب)منافق      ج)جفا کاروناسپاس        د)اولین وارد شونده  به جهنم
جواب:د

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 دی 1392 توسط م مؤذن